Služby

Rozsah poskytovaných služieb závisí od požiadaviek a potrieb našich zákazníkov a od typu projektu. Štandardne poskytujeme nasledovné služby:

– konzultácie, návrh technického riešenia
– vypracovanie cenovej ponuky
– vypracovanie svetelno-technickej štúdie
– vypracovanie svetelno-technických výpočtov v programe DIALUX alebo RELUX
– montáž, oživenie a revíziu (prostredníctvom autorizovaných montážnych firiem)
– servis