Referencie

Malinovo rekonštrukcia verejného osvetlenia 2009
Ochodnica rekonštrukcia verejného osvetlenia 2009
Handlová osvetlenia parkoviska 2010
Nová Dedina rekonštrukcia verejného osvetlenia 2013
Limbach rekonštrukcia verejného osvetlenia – centrum 2013
Veľký Meder osvetlenie kúpaliska 2013
Veľká Dolina rekonštrukcia verejného osvetlenia 2014
Levice osvetlenie ulíc okolo hotela a parkoviska 2014
Gajary rekonštrukcia verejného osvetlenia 2015
Láb rekonštrukcia verejného osvetlenia 2015
Zohor rekonštrukcia verejného osvetlenia 2016
Trenčianske Mitice rekonštrukcia verejného osvetlenia 2017
Bíňovce rekonštrukcia verejného osvetlenia 2017
Žaškov rekonštrukcia verejného osvetlenia 2017
Sološnica rekonštrukcia verejného osvetlenia 2018
Budmerice rekonštrukcia verejného osvetlenia 2018
Nemšová RANCH13 – osvetlenie jazdiarne 2018
Nedožery rekonštrukcia verejného osvetlenia 2018
Sekule rekonštrukcia verejného osvetlenia 2019